Posts filed under ‘programmeren’

Sollicitatie

*Zucht*

Vandaag een sollicitatie doorsparteld. Een sollicitatie voor een job waar ik me zeer graag voor zou inzetten, liever dan voor het werk ik nu doe. Maar ja, een goede verkoper van mezelf ben ik niet.

Eerst was er een test m.b.t. numeriek redeneren (vraagstukjes en vragen aan de hand van grafiekjes en tabelletjes), dan een over verbaal redeneren (vragen beantwoorden met juist, fout of niet te beoordelen op basis van een kort tekstje) en dan een logicatest.

Deze laatste vond ik het leukste om te doen. Er werden stroomdiagrammetjes getoond met daarin ‘gaten’. In deze diagrammetjes werden stapsgewijs bewerkingen uitgevoerd op letterreeksen (letters van plaats verwisselen, omzetten van hoofdletters naar kleine letters, letters vervangen). Hier en daar werd een resultaat of een bewerking weggelaten en de bedoeling was om enerzijds de zaak te vervolledigen, anderzijds werden er daarover nieuwe vragen gesteld met de ontbrekende stukken erin verwerkt (die je dus eerst moest zien te ontcijferen). Dit nam bij mij tamelijk wat tijd in beslag, waardoor ik slechts de helft van de vragen heb opgelost.

Daarna kwam het gesprek. Er werd gepeild naar mijn motivatie en ervaring. Ook werden de vereiste competenties overlopen. Ik moest van elk een voorbeeld proberen voorzien, maar aangezien mijn werkervaring nog niet zo groot is (nog maar een jaar vast werk in een bureauomgeving) en mijn huidige job nogal laisser-faire is, kon ik weinig zeggen over mijn functioneren in groep, mijn omgang met stress (die is er niet), enz.

Ik vind dat ik er in zulke gesprekken altijd slechter uitkom dan in de werkelijkheid. Echt op mijn gemak voelde ik me niet en dit vertaalt zich ongetwijfeld naar de manier waarop overkom. Zeer jammer, want ik zou de job zeer graag hebben en het oordeel hangt eigenlijk af van slechts 1 persoon in 1 gesprek (en ook van de testen).

Advertenties

5 mei 2008 at 8:34 pm Plaats een reactie

Prototype en JQuery, ’t vervolg

Blijkbaar doen JQuery en Prototype juist hetzelfde, namelijk Javascript samenvatten, en zitten de verschillen in de syntax (hoewel relatief) en vooral in de achterliggende ontwerpgedachte (JQuery: slechts 1 object, het JQuery-object; Prototype: aparte objecten per beoogd gedrag).
Ik heb nog met geen van beide gewerkt (dus ik hoef geen argumenten te zoeken in de zin van “waarom overschakelen?”), maar op het eerste zicht lijkt JQuery heel aantrekkelijk qua opvatting en ziet het er eenvoudig te gebruiken uit (leesbare code, wellicht omdat het niet nodig is om expliciet te itereren over een resultatenset doordat dat al ingebouwd is in de functies).

Dat Prototype sterk gebonden is aan Ruby on Rails kan me niet schelen want ik gebruik dat toch niet.

Nog even iets over “Javascript samenvatten”. Volgens mij is dat “samenvatten” nu net waar het in een framework om draait: bepaalde taken abstraheren in standaardfuncties, zodat de programmeur niet steeds het warm water opnieuw moet uitvinden.
Bijvoorbeeld, je wil alle a-tags met een class=”extern”:

var anchors = document.getElementsByTagname("a");
var linksExtern = new Array();
var i = 0;
for each a in achors {
   if (a.className == "extern") {
     //iets doen met het element of gewoon in een andere array steken
     linksExtern[i] = a;
     i++;
   }
}

Terwijl dit in JQuery neerkomt op:
$('a.extern').doeIets('argumenten');
en in Prototype:
$$('a.extern').invoke("doeIets", 'argumenten');

Gemakkelijk en snel getypt, maar wellicht is er ook een prijs te betalen.
(meer…)

5 januari 2008 at 9:10 pm Plaats een reactie

Prototype en JQuery

Ik vraag me af wat het verschil is tussen die twee. Heb nog geen tijd gehad om het uit te zoeken. Misschien later meer.

3 januari 2008 at 10:43 pm Plaats een reactie


Meest recente berichten

I'm del.icio.us

RSS

syndication Feed me
No Atom feed...